Bc. Zdeněk ŠÁLEK

Diplomová práce

Zvyšování užitných vlastností AM dílů pomocí tenkých vrstev

Increasing the useful properties of AM parts using thin layers
Anotace:
Tato práce se zabývá návrhem pístu pneumatické očišťovací pistole a zvýšení jeho užitných vlastností pomocí tenké vrstvy. Vzorky podstoupily tepelné zpracování žíháním a vytvrzením a následně byly deponovány tenkou vrstvou TiAlSiN. Vzorky se zanalyzovaly z hlediska mikrostruktury, chemického složení, tvrdosti substrátu a nano tvrdosti vrstvy. Následně byly pomocí tribologické analýzy porovnány koeficienty …více
Abstract:
This paper deals with the design of the piston of a pneumatic cleaning gun and the increase of its useful properties by means of a thin layer. The samples underwent heat treatment by annealing and curing and were subsequently deposited with a thin layer of TiAlSiN. The samples were analysed for microstructure, chemical composition, substrate hardness and nano layer hardness. Subsequently, the coefficients …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 28. 5. 2021
Zveřejnit od: 31. 12. 2999

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: Ing. Ivana Zetková, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

ŠÁLEK, Zdeněk. Zvyšování užitných vlastností AM dílů pomocí tenkých vrstev. Plzeň, 2021. diplomová práce (Ing.). ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI. Fakulta strojní

Plný text práce

Právo: Autor si nepřeje zpřístupnění práce veřejnosti

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI, Fakulta strojní
Vázaný výtisk práce naleznete v Univerzitní knihovně ZČU, více na http://www.knihovna.zcu.cz/kvalifikacni-prace/

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI

Fakulta strojní

Magisterský studijní program / obor:
Obrábění, aditivní technologie a zabezpečování kvality / Obrábění, aditivní technologie a zabezpečování kvality