Mgr. Jaroslav Urbánek

Master's thesis

Numerická stabilita v environmentálním modelování s neurčitostmi

Numerical stability in environmental modelling with uncertainties
Abstract:
Práce se zabývá analýzou neurčitosti environmentálního distribučního modelu simulujícího osud persistentních organických polutantů v prostředí. K tomu zpracovává nezbytnou teorii neurčitostí v modelování, lokální a globální citlivosti a teorii maticových funkcí. Kapitola o maticových funkcích je přitom doplněna několika příklady pro větší srozumitelnost textu.
Abstract:
The thesis deals with uncertainty analysis of an environmental distribution model simulating the fate of persistent organic pollutants in the environment. It provides a needful theory of uncertainties in modelling, local and global sensitivities and a theory of matrix functions. The matrix functions chapter contains several examples for better understanding of the text.
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 15. 5. 2009

Thesis defence

  • Date of defence: 15. 6. 2009
  • Supervisor: prof. RNDr. Ivanka Horová, CSc.

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • světu
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Masarykova univerzita, Přírodovědecká fakulta