Mgr. Jaroslav Urbánek

Master's thesis

Numerická stabilita v environmentálním modelování s neurčitostmi

Numerical stability in environmental modelling with uncertainties
Anotácia:
Práce se zabývá analýzou neurčitosti environmentálního distribučního modelu simulujícího osud persistentních organických polutantů v prostředí. K tomu zpracovává nezbytnou teorii neurčitostí v modelování, lokální a globální citlivosti a teorii maticových funkcí. Kapitola o maticových funkcích je přitom doplněna několika příklady pro větší srozumitelnost textu.
Abstract:
The thesis deals with uncertainty analysis of an environmental distribution model simulating the fate of persistent organic pollutants in the environment. It provides a needful theory of uncertainties in modelling, local and global sensitivities and a theory of matrix functions. The matrix functions chapter contains several examples for better understanding of the text.
 
 
Jazyk práce: Czech
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 15. 5. 2009

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 15. 6. 2009
  • Vedúci: prof. RNDr. Ivanka Horová, CSc.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Přírodovědecká fakulta