Theses 

Úspěšnost útoku VK KP Brno v extralize žen a evropském poháru CEV ve volejbale – Bc. Tomáš Božek

česky | in English | slovensky

Agenda:
Změnit agendu. Adresa v ISu:

Masarykova univerzita

Fakulta sportovních studií

Magisterský studijní program / obor:
Tělesná výchova a sport / Učitelství tělesné výchovy pro základní a střední školy

Bc. Tomáš Božek

Diplomová práce

Úspěšnost útoku VK KP Brno v extralize žen a evropském poháru CEV ve volejbale

Attack efficiency of VK KP Brno in Czech women's highest volleyball league and European cup CEV

Anotace: Tato diplomová práce se zabývá hodnocením úspěšnosti útoku Volejbalového klubu Královo Pole Brno v extralize žen a evropském poháru CEV. V teoretické části jsem se zabýval individuálními herními činnostmi ve volejbale, především útočným úderem, přihrávkou a vybíráním. V praktické části jsem stanovil cíle, úkoly a výzkumné otázky, představil zkoumaný subjekt a výzkumný soubor a následně realizoval vlastní výzkum. V rámci výzkumu jsem využil sekundárních dat v podobě výstupů ze softwaru Data Volley a také jsem provedl vlastní sběr primárních dat technikou pozorování. V závěru praktické části jsem provedl diskuzi výsledků výzkumu a navrhl jsem na jejich základě možné úpravy tréninkového plánu, aby Volejbalový klub Královo Pole Brno dosáhl úspěšnějších výsledků.

Abstract: This thesis follows up the evaluation of the offence success of the Volleyball club Královo Pole Brno in the woman league and in the European cup CEV. In the theoretical part I dealt with the individual gaming activity in volleyball, especially with the attack hit, pass and catch. In the practical part I specified the research goal, research questions and thesis tasks, introduced the investigated subject and realized the research. In the research I used secondary data processed by the program Data Volley and I realized own capture of primary data by using observation. At the end of the thesis I showed the findings of my results and outline possible modification for the training plan so, that Volleyball club Královo Pole Brno can achieve greater successes

Klíčová slova: Volejbal, individuální herní činnosti, útok, varianty útoku, útočný úder, přihrávka, vybírání, pádová technika, podání, extraliga, evropský pohár, CEV, UNIQA Extraliga žen, Challenge Cup, výzkum, rozbor utkání, graf, diagram, report, úspěšnost, četnost, primární data, sekundární data, reliabilita, validita, pozorování, Data Volley, volejbalová statistika, zóna II, zóna IV

Jazyk práce: čeština

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 9. 6. 2015
  • Vedoucí: PaedDr. Alena Stará
  • Oponent: Mgr. Radka Střeštíková, Ph.D.

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Složka Odkaz na adresář do lokálního úložiště instituce
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Fakulta sportovních studií

Relevantní odkazy 


Nahoru | Aktuální datum a čas: 22. 4. 2019 08:22, 17. (lichý) týden

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz