Lenka KRÁLOVÁ

Bakalářská práce

Přejatá slova v současné školní praxi

Anotace:
V souvislosti s narůstající vlivem cizích jazyků dochází již od pradávna v české slovní zásobě k pronikání cizích lexikálních jednotek a jejich následnému přejímání. Takto přejatá slova se integrují v našem jazyce natolik, že k jejich používání dochází velmi často, aniž si to mnohdy mluvčí uvědomují. Důležitými aspekty při používání přejatých slov je zejména schopnost vhodného použití a jejich správná …více
Abstract:
In connection with growing influence of foreign languages, new lexical units have always penetrated into the Czech language. Such loanwords are integrated in our language to such an extent that the speakers use them very often without being aware of it. The right use of these words and their correct interpretation seem to be the two most important aspects. These two issues are the subject matter of …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 10. 6. 2012
Zveřejnit od: 10. 6. 2012

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 28. 8. 2012
  • Vedoucí: Mgr. Ilona Adámková, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

KRÁLOVÁ, Lenka. Přejatá slova v současné školní praxi. Ostrava, 2012. bakalářská práce (Bc.). OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ. Filozofická fakulta

Plný text práce

Právo: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti od 10.6.2012

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou od 10. 6. 2012 dostupné: autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty, autentizovaným studentům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ, Filozofická fakulta

OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ

Filozofická fakulta

Bakalářský studijní program / obor:
Filologie / Český jazyk a literatura - Francouzský jazyk a literatura

Práce na příbuzné téma