Mgr. Josef Pasulka, Ph.D.

Disertační práce

Study of protein-RNA complexes by computational methods

Study of protein-RNA complexes by computational methods
Anotace:
Práce se zaměřuje na studium RNA vázajících proteinů a interagujících proteinových domén zapojených do post-trankripčních úprav použitím výpočetních metod. Při studiu proteinů a jejich komplexů byly využity volné simulace molekulové dynamiky (MD) stejně jako simulace ve spojení s experimentálními daty získanými nukleární magnetickou rezonancí (NMR). Práce podává stručný přehled metod a principů, které …více
Abstract:
This thesis is focused on study of RNA-binding proteins and protein interacting domains involved in post-transcriptional modifications by computational methods. Proteins and their complexes were studied either using unrestrained molecular dynamics (MD) simulations or in conjunction with experimental data obtained by nuclear magnetic resonance (NMR) spectroscopy. The work presents a brief overview of …více
 
 
Jazyk práce: angličtina
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 18. 10. 2013

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 30. 10. 2013
  • Vedoucí: prof. RNDr. Jaroslav Koča, DrSc.
  • Oponent: Mgr. Naděžda Špačková, Ph.D., prof. RNDr. Michal Otyepka, PhD.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Přírodovědecká fakulta