Mgr. Andrej Lobotka, Ph.D.

Rigorózní práce

Účel trestu v českém právu trestním

The purpose of the punishment in the Czech criminal law
Anotace:
Rigorózní práce pojednává o trestu, jeho významu a účelu v českém právu trestním z pohledu ústavních, zákonných i podzákonných norem trestního práva, z pohledu judikatury Ústavního soudu ČR a Nejvyššího soudu ČR a rovněž z pohledu teoretické nauky právní. Práce rozebírá jednotlivé tresty udělované na základě Trestního zákoníku a jejich postavení v českém systému trestání. Opisuje rovněž funkce trestu …více
Abstract:
The rigorous thesis deals with the punishment, its importance and purpose in the Czech criminal law from the point of view of the constitutional legal acts, other regulatory legal acts and subordinate legal acts and jurisprudence of the Constitutional Court of the Czech Republic, High Court of the Czech republic and the legal theory. The thesis describes individual punishments imposed in agreement …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 16. 4. 2012

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 14. 2. 2013
  • Oponent: prof. JUDr. Věra Kalvodová, Dr., JUDr. Jana Zezulová

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Právnická fakulta

Masarykova univerzita

Právnická fakulta

Rigorózní řízení / obor:
Právo a právní věda / Právo