Ing. Bc. Barbora Piknová

Bakalářská práce

Efektivita internetové reklamy v rámci českého trhu

Efectivity of internet advertisement (czech market)
Anotace:
Předmětem předložené bakalářské práce „Efektivita internetové reklamy v rámci českého trhu“ je uvedení případových studií internetových reklamních kampaní založených na reklamě typu PPC v systému Google AdWords. Cílem je představit tento dosud ne příliš známý typ reklamy co nejpodrobněji a ukázat, jak efektivní reklamu tohoto typu vytvořit a jak ji raději nevytvářet. První tři kapitoly se zabývají …více
Abstract:
The subject of the submitted bachelor thesis "Efectivity of internet advertisement (czech market)“ are the case studies of Internet advertising campaigns based on the type of PPC advertising in Google AdWords. The goal is to present this still not-too-familiar type of advertising and show how to create this type of advertising and how better not to create it. The first three chapters deal with relevant …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 25. 5. 2010

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 18. 6. 2010
  • Vedoucí: PhDr. Mgr. Zdeněk Havlíček
  • Oponent: Mgr. Jaroslav Čuřík, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Fakulta sociálních studií