Bc. Natálie FRYŠAROVÁ

Diplomová práce

Problematika paliativní péče u dětí s neurovývojovým a neurometabolickým onemocněním

Issues of Palliative Care for Children with Neurodevelopmental and Neurometabolic Disease
Anotace:
Cíl: Cílem práce bylo prozkoumat a popsat symptomy, postihující děti s neurovývojovým nebo neurometabolickým onemocněním, u kterých byla zahájena paliativní péče. Dále pak odhalit a popsat psychický stav a kvalitu života pečujících rodičů a zároveň jejich spokojenost s poskytovanou paliativní péčí. Metodika: Empirická část byla uskutečněna prostřednictvím kvalitativního výzkumu, který byl vybrán na …více
Abstract:
Aim: The aim of this study was to examine and describe symptoms affecting children with neurodevelopmental and neurometabolic disorders, who have already started the procedure of palliative care. Other objectives were to reveal and describe mental state and quality of life of caring parents as well as their satisfaction with provided palliative care. Methodology: Empirical part of this study was carried …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 27. 4. 2018

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: doc. PhDr. Radka Bužgová, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

FRYŠAROVÁ, Natálie. Problematika paliativní péče u dětí s neurovývojovým a neurometabolickým onemocněním. Ostrava, 2018. diplomová práce (Mgr.). OSTRAVSKÁ UNIVERZITA. Lékařská fakulta

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty, autentizovaným studentům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: OSTRAVSKÁ UNIVERZITA, Lékařská fakulta

OSTRAVSKÁ UNIVERZITA

Lékařská fakulta

Magisterský studijní program / obor:
Ošetřovatelství / Ošetřovatelská péče v pediatrii