Bc. Arina Starastsina

Diplomová práce

Metodika SCRUM pro malé IT projekty

SCRUM methodology for small IT projects
Anotace:
Diplomová práce se zabývá adaptací metodiky Scrum pro malé IT projekty. V práci jsou popsány agilní metodiky vývoje, je uveden podrobný rozbor metodiky Scrum. Dále je daná metodika upravena pro malé IT projekty. Na závěr je navržen SW nástroj pro podporu metodiky SCRUM pro tento typ projektů.
Abstract:
Diploma thesis describes adaptation Scrum methodology for small IT projects. There are introduction to agile development metodologies, detailed analysis of the Scrum methodology and its adaptation for small IT projects. In conclusion of thesis, there is design of software tool to support the SCRUM methodology for this type of projects.
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 27. 5. 2016

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 30. 6. 2016
  • Vedoucí: RNDr. Jaroslav Ráček, Ph.D.
  • Oponent: RNDr. Josef Daňa

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Fakulta informatiky