Pavla Kreslová

Diplomová práce

Strategická analýza výrobního podniku a jeho konkurenceschopnost

Strategic analysis of a manufacturing company and its competitiveness
Anotace:
Tato diplomová práce zpracovává strategickou analýzu konkrétního výrobního podniku. Pomocí rozlišných metod je zkoumán první rok jeho života z různých úhlů. Z informací, které byly poskytnuty, pro zpracování této diplomové práce jsou vyvozeny návrhy na zlepšení včetně jejich finančního zatížení. Následně je vytvořen strategický plán podniku na rok 2018, který by měl zabezpečit zvýšení jeho konkurenceschopnosti …více
Abstract:
This diploma thesis prepares a strategic analysis of a particular production enerprise. Using different methods, the first year of the company´s life is explored from different angles. From the information provided, proposals for improvement, including their financial burden, are drawn for elaboration of this diploma thesis. Subsequently, the campany´s strategic plan on next year 2018 is created to …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 10. 5. 2018

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 13. 6. 2018
  • Vedoucí: doc. Ing. Zdeněk Čujan, CSc.
  • Oponent: Ing. et Ing. Iveta Dočkalíková, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou od 14. 6. 2018 dostupné: světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola logistiky o.p.s.

Vysoká škola logistiky o.p.s.

Magisterský studijní program / obor:
Logistika / Logistika (LOG)