Bc. Anna Chovancová

Diplomová práce

Systémový přístup a systémové myšlení

Systems approach and systems thinking
Anotace:
Cílem této diplomové práce je vytvoření modelu, který klasifikuje země podle jejich ekonomické vyspělosti s využitím rozhodovacích stromů a neuronových sítí. Za účelem splnění tohoto cíle byly objasněny základní pojmy jako systém, systémový přístup a systémové myšlení. Dále byly popsány vybrané metody modelování a v závěru zhodnoceny výsledky jednotlivých modelů a vybrán nejvhodnější model.
Abstract:
The goal of the thesis is creating a model that can classify countries according to their economic prosperity with the use of decision trees and neural networks. For the purpose of reaching this aim the basic terms like a system, systems approach and systems thinking were explained. Next, the chosen modeling methods were described and at the end the results of the particular models were evaluated and …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 29. 8. 2014

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 17. 9. 2014
  • Vedoucí: doc. Ing. Jiří Křupka, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

Chovancová, Anna. Systémový přístup a systémové myšlení. Pardubice, 2014. diplomová práce (Ing.). Univerzita Pardubice. Fakulta ekonomicko-správní

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Univerzita Pardubice, Fakulta ekonomicko-správní

Univerzita Pardubice

Fakulta ekonomicko-správní

Magisterský studijní program / obor:
Systémové inženýrství a informatika / Informatika ve veřejné správě