Bc. Jan Hejtmánek

Diplomová práce

Prezidentské volby v ČR 2013: prostorové vzorce volební podpory kandidátů

Presidential Election in Czech Republic 2013: Spatial Patterns of Electoral Support of Candidates
Anotace:
Tématem této diplomové práce byla analýza prostorových vzorců volební podpory kandidátů v přímých prezidentských volbách v České republice v roce 2013. Byla zkoumána variabilita volebních výsledků jednotlivých kandidátů a stanoveno jejich území volební podpory. Dále byl v práci na základě regresní analýzy posouzen vliv socioekonomických proměnných, vybraných na základě teorie konfliktních linií, a …více
Abstract:
The aim of this thesis was to explore the spatial patters of electoral support of candidates in 2013 direct presidential elections in the Czech Republic. Firstly, variability of electoral results was analyzed and the territory of electoral support was specified. After that, effect of socioeconomic variables and electoral turnout on results of candidates was tested using the regression analysis. By …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 15. 5. 2013

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 10. 6. 2013
  • Vedoucí: Mgr. Michal Pink, Ph.D.
  • Oponent: Mgr. Peter Spáč, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Fakulta sociálních studií