Bc. Jan Hejtmánek

Master's thesis

Prezidentské volby v ČR 2013: prostorové vzorce volební podpory kandidátů

Presidential Election in Czech Republic 2013: Spatial Patterns of Electoral Support of Candidates
Abstract:
Tématem této diplomové práce byla analýza prostorových vzorců volební podpory kandidátů v přímých prezidentských volbách v České republice v roce 2013. Byla zkoumána variabilita volebních výsledků jednotlivých kandidátů a stanoveno jejich území volební podpory. Dále byl v práci na základě regresní analýzy posouzen vliv socioekonomických proměnných, vybraných na základě teorie konfliktních linií, a …more
Abstract:
The aim of this thesis was to explore the spatial patters of electoral support of candidates in 2013 direct presidential elections in the Czech Republic. Firstly, variability of electoral results was analyzed and the territory of electoral support was specified. After that, effect of socioeconomic variables and electoral turnout on results of candidates was tested using the regression analysis. By …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 15. 5. 2013

Thesis defence

  • Date of defence: 10. 6. 2013
  • Supervisor: Mgr. Michal Pink, Ph.D.
  • Reader: Mgr. Peter Spáč, Ph.D.

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • světu
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Masarykova univerzita, Fakulta sociálních studií