Bc. David Limport

Diplomová práce

Boj bank proti interním podvodům

Struggle of Banks Against Inside Frauds
Anotace:
Boj bank proti interním podvodům, se týká především praní špinavých peněz, počítačové kriminality, insider tradingu, majetkové kriminality, úplatků, korupce a loupeží. Banky se proti této kriminalitě snaží bojovat za pomoci mnoha prostředků, zavádějí reporting podezřelých transakcí, korporátní bezpečnost, obměňují zaměstnance, zavádějí interní kontrolní mechanismy atp. Nejvýznamnějším prostředkem v …více
Abstract:
The fight of the banks against internal fraud, mainly refers to money laundering, computer crime, insider trading, property crime, bribery, corruption and robbery. Banks are trying to fight this crime using a lots of resources, they are starting to use reporting of suspicious transactions, corporate security, replacing their employees, introducing internal controls etc. The most important tool in this …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 29. 4. 2015

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 12. 6. 2015
  • Vedoucí: Ing. Zbyněk Kalabis
  • Oponent: Ing. Marcela Soldánová

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola regionálního rozvoje a Bankovní institut – AMBIS