Ing. Radek Vojtíšek

Bakalářská práce

Vliv SOA na vývoj ERP systémů

SOA Affect the Development of ERP Systems
Anotace:
Tato práce se zabývá problematikou servisně orientované architektury a jejího vlivu na ERP systémy. První část popisuje základní principy servisně orientované architektury, dále je pak popsán proces servisně orientované analýzy, servisní modelování a nakonec servisně orientovaný návrh. Druhá část práce ukazuje historické vývoje ERP systémů. V další části jsou pak popsány různé možnosti interakce mezi …více
Abstract:
This thesis deals with Service-Oriented Architecture (SOA) and its influence on the ERP systems. The first part describes the general principles of service-oriented architecture, after that describing step-by-step process for service-oriented analysis, service modeling, and service-oriented design. The second part of the thesis highlights history of the development of ERP systems. The next section …více
 

Klíčová slova

BPM ERP SOA SOAP WS-BPEL WSDL XML XSD
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 28. 4. 2010

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 16. 6. 2010
  • Vedoucí: doc. Ing. Vlasta Svatá, CSc.
  • Oponent: PhDr. Ing. Antonín Pavlíček, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola regionálního rozvoje a Bankovní institut – AMBIS

Vysoká škola regionálního rozvoje a Bankovní institut – AMBIS

Bakalářský studijní program / obor:
Bankovnictví / Informační technologie

Práce na příbuzné téma