Kamila Zelenková

Bachelor's thesis

The course of the body in Beckett

The course of the body in Beckett
Abstract:
Tato bakalářská práce sleduje vývoj prezentace lidského těla v díle Samuela Becketta. Jejím cílem je popsat proces zbídačení těla a zamýšlený účinek na čtenáře/diváka napříč Beckettovým dílem. První kapitola se zabývá významem beckettovského těla na jevišti, kde je jakožto jediný zprostředkovatel děje nepřehlédnutelné. Klade důraz na jeho pohyb nebo naopak nehybnost, jeho vzhled, výraz obličeje, kostýmy …more
Abstract:
This thesis follows the course of the human body in the work of Samuel Beckett. It describes the process of impoverishment in terms of the way the body is presented and it aims to note the intended effect on the reader/viewer at various points of Beckett’s oeuvre. Chapter 1 first looks at the importance of Beckettian body on stage. It highlights its movement or motionlessness (lifelessness), its dis …more
 
 
Language used: English
Date on which the thesis was submitted / produced: 10. 9. 2018

Thesis defence

  • Date of defence: 18. 9. 2018
  • Supervisor: MA Gregor Kalinowski, Ph.D.
  • Reader: PhDr. Richard Olehla, Ph.D.

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty, autentizovaným studentům ze stejné školy/fakulty
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: AKCENT College

AKCENT College

Bachelor programme / field:
Specialization in Pedagogy / English as Foreign Language