Bc. Eliška Bartková

Bachelor's thesis

Stanovení virové exprese SVCV ve vybraných orgánech kaprovitých ryb a jejich hybridů využitím qRT-PCR.

Determination of SVCV viral expression in selected organs of cyprinid fish and their hybrids by real-time quantitative PCR.
Anotácia:
Tato bakalářská práce formou literární rešerše předkládá informace o vi-rovém onemocnění kaprovitých ryb (Cyprinidae) označovaném jako jarní virémie kaprů neboli SVC (z angl. Spring Viremia of Carp) způsobovaného původcem SVCV (z anlg. Spring Viraemia of Carp Virus). Úvodní část sumarizuje poznatky o tomto onemocnění aktuálně dostup-né v odborné literatuře včetně jeho etiologie, patogeneze a rozšíření …viac
Abstract:
This bachelor's thesis presents information in the form of a litera-ture search on the viral disease of carp fish (Cyprinidae) known as spring viraemia of carp (SVC) caused by the causative agent of SVCV (the Spring Viraemia of Carp Virus). The introductory part summarizes the knowledge about this dis-ease currently available in the literature, including its etiology, path-ogenesis and spread. The …viac
 

Kľúčové slová

qRT-PCR RNA kaprovité ryby SVCV virus
 
Jazyk práce: Czech
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 31. 5. 2021

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 12. 7. 2021
  • Vedúci: RNDr. Kristína Civáňová, Ph.D.
  • Oponent: prof. Ing. Tomáš Urban, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Přírodovědecká fakulta

Masaryk University

Faculty of Science

Bachelor programme / odbor:
Ecological and Evolutionary Biology / Ecological and Evolutionary Biology

Práce na příbuzné téma