Beáta Kaňoková

Diplomová práce

Sebevědomí a svoboda v herecké tvorbě

SELF-CONFIDENCE AND FREEDOM IN ACTING

Anotace:
Tato práce pojednává o nedostatku sebevědomí a s tím spojeným pocitem nesvobody při herecké práci. Snaží se hledat a pojmenovávat jednotlivé aspekty, které k takovému problému vedou, případně se podílejí na jeho prohlubování. Dále je subjektivní reflexí celého průběhu studia na Divadelní fakultě od prvního ročníku až po absolventská představení ve školním divadle Disk
Abstract:
My thesis deals with lack of self-confidence and lack of freedom in acting that comes with it. It tries to search and denominate single aspects which can lead to stated issue or eventually to its intensifying. Furthermore it’s a subjective reflection of my entire studies at Theatre Faculty since my first year until graduation productions at Disk theatre
 

Klíčová slova

svoboda v herecké tvorbě

Klíčová slova

nesvoboda v herecké tvorbě

Klíčová slova

sebevědomí

Klíčová slova

umělecká tvorba

Klíčová slova

kreativita

Klíčová slova

umělecká inspirace

Klíčová slova

herectví
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 22. 8. 2017

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 21. 9. 2017
  • Vedoucí: Eva SALZMANNOVÁ
  • Oponent: Tomáš PAVELKA

Citační záznam

Plný text práce

Právo: Autor udělil v licenci souhlas s:
In the license agreement the author has granted the following:

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou od 1. 2. 2019 dostupné: autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty, autentizovaným studentům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Akademie múzických umění v Praze.Divadelní fakulta. Knihovna