Bc. Terezie Čertková

Diplomová práce

Komorní vokální hudba Z.Pololáníka

Chamber vocal Music of Z.Pololáník
Anotace:
Anotace Diplomová práce se zabývá základními poznatky o vokální tvorbě skladatele Zdeňka Pololáníka. Poukazuje na velikost jeho vokální tvorby, především pak sólových skladeb. Práce podává informace o díle Cyklus písní na verše Jana Skácela, který byl součástí absolventského koncertu. Vysvětluje postup při nácviku skladeb, možná úskalí, které se v cyklu vyskytují. Proniká do problematiky pěveckého …více
Abstract:
Synopsis This thesis deals with the basic knowledge of vocal music composer Zdenek Pololáník. Refers to the size of his vocal works, especially the solo pieces. Work provides information about the work cycle of songs to poems by Jan Skacel, who was part of the graduation concert. Explains how the practice works, possible difficulties that occur in the cycle. It presents the problem singing art, which …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 4. 5. 2010

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 7. 6. 2010
  • Vedoucí: doc. Mgr. Vladimír Richter
  • Oponent: MgA. Marek Olbrzymek, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Pedagogická fakulta