Radka Řeháková

Bakalářská práce

Controlling a Reporting konkrétní společnosti v oboru hotelnictví

Controlling and Reporting of a specific company in the hotel industry
Anotace:
Bakalářská práce se zabývá oblastí controllingu a reportingu konkrétního hotelu XY patřící do portfolia největší hotelové skupiny v České republice. Práce je koncipovaná do třech částí. Teoretická část specifikuje základní pojmy controllingu, jeho cíle, reporting a jeho druhy. Dále se věnuje problematice daného tématu a klíčovým ukazatelům měřící výkonnost hotelu. Praktická část navazuje na část teoretickou …více
Abstract:
The bachelor´s dissertation deals with the area of controlling and reporting of the particular hotel XY belonging to the portfolio of the largest hotel group in the Czech Republic. The dissertation is devided into three parts. The theoretical part specifies the basic concepts of controlling, its objectives, reporting and its types. It also deals with the matter of the subject and key indicators measuring …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 12. 6. 2018
Identifikátor: https://is.vsh.cz/th/f50vt/

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 4. 9. 2018
  • Vedoucí: Ing. Věra Levičková, Ph.D.
  • Oponent: Ing. Eliška Smotlachová

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola hotelová v Praze