Radka Řeháková

Bachelor's thesis

Controlling a Reporting konkrétní společnosti v oboru hotelnictví

Controlling and Reporting of a specific company in the hotel industry
Abstract:
Bakalářská práce se zabývá oblastí controllingu a reportingu konkrétního hotelu XY patřící do portfolia největší hotelové skupiny v České republice. Práce je koncipovaná do třech částí. Teoretická část specifikuje základní pojmy controllingu, jeho cíle, reporting a jeho druhy. Dále se věnuje problematice daného tématu a klíčovým ukazatelům měřící výkonnost hotelu. Praktická část navazuje na část teoretickou …more
Abstract:
The bachelor´s dissertation deals with the area of controlling and reporting of the particular hotel XY belonging to the portfolio of the largest hotel group in the Czech Republic. The dissertation is devided into three parts. The theoretical part specifies the basic concepts of controlling, its objectives, reporting and its types. It also deals with the matter of the subject and key indicators measuring …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 12. 6. 2018

Thesis defence

  • Date of defence: 4. 9. 2018
  • Supervisor: Ing. Věra Levičková, Ph.D.
  • Reader: Ing. Eliška Smotlachová

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • no one
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Vysoká škola hotelová v Praze