Petr Tichý

Master's thesis

Návrh a realizace projektu otevřených propojených dat municipality

Design and realization of a project of linked open data of a municipality
Anotácia:
Tématem diplomové práce je návrh a realizace projektu otevřených propojených dat municipality. Prvním cílem práce je seznámit se s problematikou otevřených a propojených dat, s přihlédnutím k aplikacím v oblasti veřejné správy. Cíle je zpracován ve formě komentované rešerše a výstup cíle je dále použit při definování pojmů souvisejících s otevřenými a propojenými daty a při popisu současného stavu …viac
Abstract:
This master thesis deals with design and realization of a project of linked open data of a municipality. The first goal of the thesis is to become acquainted with the problems surrounding open and linked data, considering applications in the field of public administration This goal is achieved through the collection of annotated research and its output is further used in defining concepts related to …viac
 
 
Jazyk práce: Czech
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 25. 5. 2018

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 21. 1. 2019
  • Vedúci: Vojtěch Svátek
  • Oponent: Dušan Chlapek

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola ekonomická v Praze
http://www.vse.cz/vskp/eid/75198