Bc. Silvia Nagyová

Diplomová práce

Digital marketing plan for a book using service-oriented marketing mix

Digital marketing plan for a book using service-oriented marketing mix
Anotace:
Cieľom tejto práce je vytvorenie návrhu digitálneho marketingového plánu pre knihu o softvérovom inžinierstve s využitím servisne orientovaného marketingového mixu 7C. Teoretická časť popisuje štruktúru digitálneho marketingového plánu a analyzuje rôzne digitálne kanály a nástroje v kontexte daného marketingového mixu, ktoré sú neskôr použité v prípadovej štúdii. Plán obsahuje situačnú analýzu, stanovené …více
Abstract:
This thesis aims to propose a digital marketing plan for a book on software engineering using the 7C service-oriented marketing mix. The theoretical part describes the structure of the digital marketing plan. It analyses different digital channels and techniques in the context of this marketing mix, which are used in the case study of the marketing plan. The plan contains situational analysis, marketing …více
 
 
Jazyk práce: angličtina
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 19. 5. 2020

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 16. 6. 2020
  • Vedoucí: doc. Ing. RNDr. Barbora Bühnová, Ph.D.
  • Oponent: Ing. Leonard Walletzký, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Fakulta informatiky