Mgr. Jana Valnohová

Bakalářská práce

Wnt signalizace v leukemii

Wnt signaling in leukemia
Anotace:
Wnt signální dráha se uplatňuje při embryonálním vývoji, ale i během celého života jedince. Deregulace Wnt signální dráhy byla pozorována u mnoha typů rakovinných onemocnění, včetně onemocnění hematopoézy. Na vývoji leukemií se často podílí mutace a následný vznik konstitutivně-aktivní formy β-kateninu, který je klíčovou molekulou pro kanonickou Wnt signální dráhu. β-katenin má vliv na sebeobnovu hematopoetických …více
Abstract:
Wnt signaling pathway plays a role in embryonic development, but also during the lifetime of the organism. Deregulation of the Wnt signaling pathway has been observed in many types of cancers, including hematological malignances. Mutation and subsequent emergence of aberrant activation of β-catenin, which is a key molecule of the Wnt canonical pathway, are frequently involved in the development of …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 16. 5. 2011

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 16. 6. 2011
  • Vedoucí: doc. Mgr. Vítězslav Bryja, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Přírodovědecká fakulta