Theses 

Softwarové řešení pro řízení profitability obchodu s klíčovými zákazníky – Ing. Martin Fulier

česky | in English | slovensky

Agenda:
Zmeniť agendu. Adresa v ISe:

Zpět na vyhledávání

Ing. Martin Fulier

Bachelor's thesis

Softwarové řešení pro řízení profitability obchodu s klíčovými zákazníky

Software solution for profitability management of key-account bussines

Anotácia: Text bakalářské práce je úzce svázán s vytvořeným software, aplikací PROFIT. Software slouží k řízení obchodu s klíčovými zákazníky ve společnosti Coty. Autor se zabývá problematikou agendy managera klíčových zákazníků v obchodní společnosti, dále analýzou požadavků na vytvoření softwaru a samotnou realizací.

Abstract: The text of bachelor work is very closely connected with developed software project, the name of application is PROFIT. Application is designet for managing of key account business in Coty CR. Author analyse and resolve questions of work of Key account manager in business company, the next is the analyse of project requests and its implementation.

Kľúčové slová: Klíčový zákazník, CRM, .net, ADO.net, MS SQL server, Analýza profitability

Jazyk práce: Czech

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 9. 6. 2009
  • Vedúci: Mgr. Pavel Ježek, Ph.D.
  • Oponent: RNDr. Jan Lánský, Ph.D.

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Složka Odkaz na adresář do lokálního úložiště instituce
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola finanční a správní


Hore | Aktuálny dátum a čas: 20. 5. 2019 21:22, 21. (nepárny) týždeň

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz