Leona Svojanovská

Bachelor's thesis

Současný příjezdový cestovní ruch Japonců do České republiky

Contemporary Japanese inbound tourism to the Czech Republic
Abstract:
Tato práce se zabývá současným příjezdovým cestovním ruchem Japonců do České republiky. Analyzuje prezentaci České republiky jako turistické destinace na japonském trhu, snaží se identifikovat silné a slabé stránky této destinace ve vztahu k japonským turistům a navrhnout přístupy, které by mohly vést ke zvýšení počtu japonských turistů navštěvujících zemi. Součástí práce jsou dvě dotazníková šetření …more
Abstract:
This thesis deals with the current Japanese inbound tourism to the Czech Republic. It analyses a presentation of the Czech Republic as a tourism destination on the Japanese market, it aims to identify the strengths and weaknesses of the destination in relation to Japanese tourists and suggests some approaches that might lead to an increase in the number of Japanese tourists visiting the country. The …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 10. 1. 2016

Thesis defence

  • Date of defence: 26. 5. 2016
  • Supervisor: Zuzana Stuchlíková
  • Reader: Barbora Hronešová

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Vysoká škola ekonomická v Praze
http://www.vse.cz/vskp/eid/54310