Bc. Anna Michalčáková

Diplomová práce

Chování euroskupiny během eurokrize dle institucionalismu racionální volby

Eurogroup behaviour during the eurozone crisis according to rational choice institutionalism
Anotace:
Magisterská práce se zabývá analýzou odůvodnění, které členské státy eurozóny používaly v období 2008–2013 vzhledem k přijímaným typům řešením krize. Práce staví na teorii institucionalismu racionální volby, jejíž argumenty jsou využity k nastavení provedení kvalitativní a kvantitativní obsahové analýzy dokumentů euroskupiny. Na základě výstupů analýzy lze konstatovat, že používaná odůvodnění jsou …více
Abstract:
This master's thesis deals with the analysis of the justifications used by the euro area member states in 2008-2013 in relation to the types of crisis solutions adopted. The thesis builds on the theory of rational choice institutionalism, whose arguments are used to set up a qualitative and quantitative content analysis of Eurogroup documents. Based on the results of the analysis, it can be stated …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 22. 5. 2017

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 14. 6. 2017
  • Vedoucí: PhDr. Zdeněk Sychra, Ph.D.
  • Oponent: doc. PhDr. Petr Kaniok, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Fakulta sociálních studií

Masarykova univerzita

Fakulta sociálních studií

Magisterský studijní program / obor:
Mezinárodní teritoriální studia / Evropská studia