Kristína Beníčková

Bachelor's thesis

Misleading Advertising and Its Impact on Consumers

Misleading Advertising and Its Impact on Consumers
Abstract:
This bachelor thesis deals with the misleading advertising and its impact on consumers. The first part of the thesis clarifies the basic theoretical principles. It defines necessary marketing terms along with the useful definitions concerning this topic and analyzes the misleading practices in advertising. The theoretical principles are then used in the practical part. The main objective of this bachelor …viac
Abstract:
Tato bakalářská práce se zabývá zavádějící reklamou a jejím vlivem na spotřebitele. První část práce objasňuje základní teoretické principy. Definuje důležité pojmy z oblasti marketingu spolu s jinými užitečnými termíny a analyzuje zavádějící praktiky používané v oblasti reklamy. Tyto teoretické principy jsou následně využité v praktické části. Hlavním cílem této bakalářské práce je definovat problematiku …viac
 
 
Jazyk práce: English
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 7. 5. 2015
Zverejniť od: 7. 5. 2015

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedúci: Mgr. Ing. Olga Jurášková, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

Beníčková, Kristína. Misleading Advertising and Its Impact on Consumers. Zlín, 2015. bakalářská práce (Bc.). Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta humanitních studií

Plný text práce

Právo: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti od 7.5.2015

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou od 7. 5. 2015 dostupné: autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, Fakulta humanitních studií
Plny text prace je k dispozici v elektronicke podobe

Tomas Bata University in Zlín

Faculty of Humanities

Bachelor programme / odbor:
Philology / English for Business Administration