Bc. Markéta Műllerová

Master's thesis

Povědomí studentů gymnázií o sluchovém postižení a komunikaci s jedinci se sluchovým postižením

Awareness og high school students about hearing impairment and comunication with person with hearing disabilities
Abstract:
Diplomová práce se zabývá povědomím studentů gymnázií o sluchovém postižení a komunikaci s jedinci se sluchovým postižením. Zjistit míru informovanosti studentů o problematice sluchového postižení je důležité pro další postup při informování široké veřejnosti o sluchovém postižení, způsobem, který vede k vzájemnému pochopení, porozumění a přizpůsobení osob se sluchovým postižením a intaktní populace …more
Abstract:
This thesis deals with the awareness of high school students about hearing loss and communication with people with hearing disabilities. Determine the level of awareness of students about the issue of hearing impairment is important for further progress in informing the general public about hearing loss, in a way that leads to mutual understanding, understanding and adaptation of hearing impairment …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 21. 4. 2014

Thesis defence

  • Date of defence: 20. 5. 2014
  • Supervisor: PhDr. Lenka Hricová, Ph.D.
  • Reader: PhDr. Radka Horáková, Ph.D.

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • světu
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Masarykova univerzita, Pedagogická fakulta