Bc. Lukáš Marian

Bakalářská práce

Informační bezpečnost a kryptologie

Information security and cryptology
Anotace:
Bakalářská práce se zabývá studiem kryptologie. Představen je model konvenčního kryptosystému, jeho charakteristika a základní metody šifrování. Popsány jsou principy symetrického a asymetrického šifrování, hašovacích funkcí, digitálního podpisu a proces hodnocení moderního kryptosystému. Nastíněny jsou základní možnosti kryptoanalytických útoků a možnosti obrany proti těmto útokům. Praktická část …více
Abstract:
The theme of this bachelor thesis is study of cryptology. There is introduced model of conventional cryptographic system, its characteristics, and basic methods of encryption in this thesis. Principles of symmetric and asymmetric encryption, hash functions, digital signature and the process of evaluation modern cryptographic systems are described int this thesis. The practical part is divided into …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 11. 5. 2012

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 14. 6. 2012
  • Vedoucí: Ing. Soňa Neradová, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

Marian, Lukáš. Informační bezpečnost a kryptologie. Pardubice, 2012. bakalářská práce (Bc.). Univerzita Pardubice. Fakulta elektrotechniky a informatiky

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Univerzita Pardubice, Fakulta elektrotechniky a informatiky

Univerzita Pardubice

Fakulta elektrotechniky a informatiky

Bakalářský studijní program / obor:
Informační technologie / Informační technologie

Práce na příbuzné téma

  • Žádné práce na příbuzné téma.