Bc. Renáta Švabíková, DiS.

Diplomová práce

Opatření obecné povahy jako správní akt

Regulation of General Nature as an Administrative Act
Anotace:
Tato diplomová práce se věnuje institutu opatření obecné povahy jako smíšenému správnímu aktu, nabídne rovněž pohled do oblasti jednotlivých správních aktů, a sice aktů normativních a individuálních. Ve svém úvodu se práce věnuje historickému exkurzu opatření obecné povahy z pohledu české právní úpravy, přičemž neopomíná taktéž na historický vývoj tohoto institutu. Kapitoly věnující se samotnému opatření …více
Abstract:
This diploma thesis is focused not only on the measure of a general scope as a mixed administrative act but also on administrative measures such as normative or individual ones. The thesis contains several chapters. In the beginning of the thesis, it gives an overview of the history and development of the measure of a general scope in connection with the Czech legal system. Following chapters represents …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 17. 3. 2017

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 14. 6. 2017
  • Vedoucí: JUDr. Lukáš Hlouch, Ph.D.
  • Oponent: doc. JUDr. Jaromír Harvánek, CSc.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Právnická fakulta

Masarykova univerzita

Právnická fakulta

Magisterský studijní program / obor:
Veřejná správa / Veřejná správa