Veronika FELTLOVÁ

Bakalářská práce

Analýza cestovního ruchu v okrese Vyškov a Prostějov se zaměřením na ubytovací kapacity

The Analysis of Tourism in the Vyškov District and the Prostějov District Focused on Accomodation Capacities
Anotace:
Podstatou této bakalářské práce je zhodnotit prostorové rozmístění ubytovacích kapacit v okresech Vyškov a Prostějov. Hlavní metodu představoval rozbor dat ČSÚ a data z vlastního šetření. U dat ČSÚ bylo provedeno porovnání sledovaných okresů s ostatními okresy kraje, celým krajem a Českou republikou. Data z vlastního šetření zahrnovaly navíc individuální ubytovací zařízení. Srovnáním ubytovacích kapacit …více
Abstract:
This bacculaureate thesis assesses the physical dispersion of accommodation capacity in the Vyškov and Prostějov districts. The primary method utilized is analysis of data from the Czech Statistical Office (CSO) and data gained by original research. CSO data for these districts were compared with data for other districts in the region, with the region overall, and with the Czech Republic overall. Original …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 26. 2. 2016
Zveřejnit od: 31. 12. 2999

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: RNDr. Václav Novák, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

FELTLOVÁ, Veronika. Analýza cestovního ruchu v okrese Vyškov a Prostějov se zaměřením na ubytovací kapacity. Ústí nad Labem, 2016. bakalářská práce (Bc.). UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM. Fakulta sociálně ekonomická

Plný text práce

Právo: Autor si nepřeje zpřístupnění práce veřejnosti

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM, Fakulta sociálně ekonomická