Bc. Jan Tomíšek

Master's thesis

Cloud computing as a way to information system development in SME

Cloud computing as a way to information system development in SME
Abstract:
Tato práce je shrnutím výzkum o rozvoji podnikového informačního systému (EIS) v malých a středních podniků (SME) s využitím cloud computingu. Hlavním cílem práce bylo vytvořit rozvojový plán EIS pomocí cloud computingu pro konkrétní SME a posoudit proveditelnost jeho implementace s ohledem na náklady, rizika a přínosy. Sekundárním cílem bylo porovnat zjištění týkající se proveditelnosti, výhod a rizik …more
Abstract:
This thesis summarizes research into the development of an enterprise information system (EIS) in small and medium-sized enterprises (SME) using cloud computing. The primary aim of the thesis was to create an EIS development plan using cloud computing for a particular SME and assess the feasibility of its implementation with regard to costs, risks and benefits. The secondary aim was to compare the …more
 
 
Language used: English
Date on which the thesis was submitted / produced: 15. 5. 2015

Thesis defence

  • Date of defence: 23. 6. 2015
  • Supervisor: Ing. Mgr. Michal Krčál
  • Reader: Mgr. Tomáš Zavadil

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • světu
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Masarykova univerzita, Ekonomicko-správní fakulta