Martina VACULOVÁ

Bachelor's thesis

Alergeny čeledi miříkovitých (Apiaceae)

Allergens of the Family Apiaceae
Abstract:
V bakalářské práci je řešena problematika alergenů čeledi miříkovitých (Apiaceae), jsou popsány charakteristiky miříkovitých, jejich pěstitelské podmínky a jejich využití v potravinářství. Jedná se zejména o celer (Apium graveolens) a mrkev obecnou (Daucus carota). Dále jsou uváděny charakteristiky alergie, potravinové alergie a intolerance, reakce, dědičnosti, činitelé ovlivňující rozvoj alergií, …more
Abstract:
The bachelor thesis solves the problems of allergens "the miříkovitých family" (Apiaceae), desribes the characteristics of "the miříkovitých family", their growing conditions and their utilization in the food industry. Especially it concerns the celery (Apium graveolens) and the carrot (Daucus carota). The thesis also refers to the characteristics of allergies, food allergies and intolerance, reactions …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 14. 5. 2014
Accessible from:: 14. 5. 2014

Thesis defence

  • Supervisor: prof. Ing. Stanislav Kráčmar, DrSc.

Citation record

The right form of listing the thesis as a source quoted

VACULOVÁ, Martina. Alergeny čeledi miříkovitých (Apiaceae). Zlín, 2014. bakalářská práce (Bc.). Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta technologická

Full text of thesis

Accessibility: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti od 14.5.2014

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • Soubory jsou od 14. 5. 2014 dostupné: autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, Fakulta technologická
Plny text prace je k dispozici v elektronicke podobe

Tomas Bata University in Zlín

Faculty of Technology

Bachelor programme / field:
Chemistry and Food Technologies / Technology and Management in Gastronomy

Theses on a related topic

  • No theses on a related topic available.