Bc. Alexandra Zrubecká

Bakalářská práce

Online Marketing in Cosmetics Industry

Online Marketing in Cosmetics Industry
Anotace:
Online marketing se stává nejmocnějším nástrojem propagačních produktů a služeb. Online marketing zahrnuje opravdu širokou škálu marketingových nástrojů a cílem této práce je analyzovat všechny z nich. V první části bude představen úvod do online marketingu, včetně historie, dnešních nástrojů a vývoje od tradičního k online marketingu. Představím, které nástroje online marketingu jsou specifické pro …více
Abstract:
Online marketing is becoming the most powerful tool for promotion products and services. Online marketing includes really wide range of marketing tools and the goal of this thesis is to analyse all of them. In the first part there will be an introduction to online marketing, including history, today tools and evolution from traditional to online marketing. I will introduce which online marketing tools …více
 
 
Jazyk práce: angličtina
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 30. 4. 2019

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 15. 6. 2019
  • Vedoucí: Mgr. Pavel Kotyza
  • Oponent: PhDr. Martina Švecová, MSc

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola finanční a správní