David FRÝDL

Bakalářská práce

Politický systém arabských rentiérských států - Saúdská Arábie

Political system of Arab rentier states - Saudi Arabia
Anotace:
V této bakalářské práci jsem se zabýval politickým systémem Saúdské Arábie. Konkrétně jsem se zaměřil na saúdskoarabské státní náboženství wahhábismus a na jeho vliv na politický systém Saúdské Arábie. V této bakalářské práci jsem se pokusil představit učení Muhammada Abd al-Wahhába a chtěl jsem ukázat jeho spojitost se saúdskoarabskou vládnoucí rodinou Saúd. Cílem této bakalářské práce bylo odpovědět …více
Abstract:
In this bachelor thesis, I dealt with the political system of Saudi Arabia.I namely focused on Saudi Arabia´s state religion Wahhabism and its influence on the political system of Saudi Arabia. In the bachelor thesis, the attempt was made to introduce teachings of Muhammad Abd al-Wahhab and I wanted to show the connection between Wahhabism and Saudi Arabia´s ruling family Al Saud. The aim of this bachelor …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 30. 4. 2014
Zveřejnit od: 31. 12. 2999

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 3. 6. 2014
  • Vedoucí: PhDr. Martina Ponížilová

Citační záznam

Jak správně citovat práci

FRÝDL, David. Politický systém arabských rentiérských států - Saúdská Arábie. Plzeň, 2014. bakalářská práce (Bc.). ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI. Fakulta filozofická

Plný text práce

Právo: Autor si nepřeje zpřístupnění práce veřejnosti

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI, Fakulta filozofická
Vázaný výtisk práce naleznete v Univerzitní knihovně ZČU, více na http://www.knihovna.zcu.cz/kvalifikacni-prace/

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI

Fakulta filozofická

Bakalářský studijní program / obor:
Politologie / Politologie