David FRÝDL

Bachelor's thesis

Politický systém arabských rentiérských států - Saúdská Arábie

Political system of Arab rentier states - Saudi Arabia
Abstract:
V této bakalářské práci jsem se zabýval politickým systémem Saúdské Arábie. Konkrétně jsem se zaměřil na saúdskoarabské státní náboženství wahhábismus a na jeho vliv na politický systém Saúdské Arábie. V této bakalářské práci jsem se pokusil představit učení Muhammada Abd al-Wahhába a chtěl jsem ukázat jeho spojitost se saúdskoarabskou vládnoucí rodinou Saúd. Cílem této bakalářské práce bylo odpovědět …more
Abstract:
In this bachelor thesis, I dealt with the political system of Saudi Arabia.I namely focused on Saudi Arabia´s state religion Wahhabism and its influence on the political system of Saudi Arabia. In the bachelor thesis, the attempt was made to introduce teachings of Muhammad Abd al-Wahhab and I wanted to show the connection between Wahhabism and Saudi Arabia´s ruling family Al Saud. The aim of this bachelor …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 30. 4. 2014
Accessible from:: 31. 12. 2999

Thesis defence

  • Date of defence: 3. 6. 2014
  • Supervisor: PhDr. Martina Ponížilová

Citation record

The right form of listing the thesis as a source quoted

FRÝDL, David. Politický systém arabských rentiérských států - Saúdská Arábie. Plzeň, 2014. bakalářská práce (Bc.). ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI. Fakulta filozofická

Full text of thesis

Accessibility: Autor si nepřeje zpřístupnění práce veřejnosti

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI, Fakulta filozofická
Vázaný výtisk práce naleznete v Univerzitní knihovně ZČU, více na http://www.knihovna.zcu.cz/kvalifikacni-prace/

University of West Bohemia

Faculty of Philosophy and Arts

Bachelor programme / field:
Political Science / Political Science