Miroslava HOLANOVÁ

Bakalářská práce

Sociální status dětí se zdravotním postižením integrovaných v mateřských školách

The social status of children with health disability integrated in kindergartens
Anotace:
Cílem této bakalářské práce je zjišťování sociálního statutu členů sociálních skupin a míry začlenění dítěte s postižením do kolektivu dětí bez handicapu. Struktura práce je podřízena vymezenému cíli. Teoretická část vymezuje pojem integrace, podmínky a předpoklady pro její úspěšnost, nejčastější typy postižení, metody použité k výzkumu. Praktická část nás seznamuje s výzkumným problémem, jehož úkolem …více
Abstract:
This thesis focuses on survey of the social status of members in social groups and on the degree of disabled children´s integration into the group of children without handicaps. The thesis structure results from defined goal. The theoretical part defines the concept of integration, the conditions and prerequisites for its success, the most frequent types of disability and the methods used in research …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 29. 4. 2010

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 31. 5. 2010
  • Vedoucí: doc. PhDr. Jiří Škoda, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

HOLANOVÁ, Miroslava. Sociální status dětí se zdravotním postižením integrovaných v mateřských školách. Ústí nad Labem, 2010. bakalářská práce (Bc.). UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM. Pedagogická fakulta

Plný text práce

Právo: Autor si přeje zpřístupnit práci pouze na univerzitě až od 29. 04. 2010

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty, autentizovaným studentům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM, Pedagogická fakulta