Bc. Jaroslava MICHNOVÁ

Diplomová práce

Přínos různé citlivosti aPTT reagencie pro diagnostiku Inhibitoru lupus antikoagulans

A Contribution of Different Sensitivity aPTT Reagent for Diagnostic of Inhibitor Lupus Anticoagulans
Anotace:
V této diplomové práci chtěl autor shrnout zkušenosti využití různé citlivosti aPTT reagens přítomností lupus antikoagulans (LA) v diagnostice tohoto nespecifického inhibitoru krevního srážení. Ačkoliv tato laboratorní šetření dnes provádí mnoho laboratoří, dosud nebylo dosaženo uspokojivé standardizace laboratorních metod stanovení. Autor v této práci rovněž prezentuje přehled mechanismů, kterými …více
Abstract:
In this thesis the author summarise own experience concerning to the application of the different sensitivity of aPTT reagents to lupus anticoagulant (LA) presence in the diagnostic process of the unspecific inhibitor of blood coagulation. Despite of widespread apply of these tests in many laboratories, diagnostic assays have not been adequately standardised yet. The author in this thesis also present …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 15. 5. 2007
Zveřejnit od: 15. 5. 2007

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 14. 6. 2007
  • Vedoucí: MUDr. Jaromír Gumulec

Citační záznam

Jak správně citovat práci

MICHNOVÁ, Jaroslava. Přínos různé citlivosti aPTT reagencie pro diagnostiku Inhibitoru lupus antikoagulans. Ostrava, 2007. diplomová práce (Mgr.). OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ. Lékařská fakulta

Plný text práce

Právo: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti od 15.5.2007

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou od 15. 5. 2007 dostupné: autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty, autentizovaným studentům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ, Lékařská fakulta

OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ

Lékařská fakulta

Magisterský studijní program / obor:
Veřejné zdravotnictví / Laboratorní vyšetřovací metody v ochraně veřejního zdraví

Práce na příbuzné téma

  • Žádné práce na příbuzné téma.