Alena Školová

Diplomová práce

Vývoj nového produktu s využitím přístupu design thinking

New Product Development Using Design Thinking Approach
Anotace:
Předmětem předkládané diplomové práce je inovační proces podle metodiky design thinking, jehož výsledkem je potenciálně úspěšný nový produkt v podobě deskové hry. Práce prvně reflektuje teoretické přístupy k inovacím obecně, k dělení inovací podle různých hledisek i k modelům inovačního procesu. Dále je podrobněji představen přístup design thinking, neboť je tento přístup aplikován v praktické části …více
Abstract:
The subject of this thesis is an innovation process using design thinking approach and resulting in a potentially successful new product, a board game. The first part reflects the theoretical approaches to innovation in general, the division innovation by various aspects and the models of the innovation process. Further is presented approach design thinking in more details, because this approach will …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 27. 2. 2015

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 28. 1. 2016
  • Vedoucí: Kateřina Jiřinová
  • Oponent: Miroslav Špaček

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola ekonomická v Praze
http://www.vse.cz/vskp/eid/48334