Bc. Kateřina PAVLÍKOVÁ

Diplomová práce

Udržitelný rozvoj venkova na příkladu Hostětína

Sustainable Rural Development on the Example of Hostětín
Anotace:
Udržitelný rozvoj, jakožto populární a celosvětově rozšířený koncept, se v současnosti dostává do všeobecného povědomí ještě v daleko větším měřítku. Jeho praktické využití je však stále v mnoha ohledech kontroverzní a pochybné. Udržitelnost by jako celek měla zahrnovat ekonomickou, sociální i environmentální složku, u nichž by měl být splněn předpoklad rovnoměrné vyváženosti. Nicméně, mnohé iniciativy …více
Abstract:
Sustainable development as widespread and well known notion became recently even more articulated. However, its practical use and fulfilment is still controversial and doubtful in many respects. Sustainability in proper terms should cover economic social and environmental components which supposed to be in balance. Nevertheless, plenty of initiatives emphasise just some of the aspects and evaluation …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 27. 6. 2016

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 22. 8. 2016
  • Vedoucí: RNDr. David Walter Novák, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

PAVLÍKOVÁ, Kateřina. Udržitelný rozvoj venkova na příkladu Hostětína. Ostrava, 2016. diplomová práce (Mgr.). OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ. Přírodovědecká fakulta

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty, autentizovaným studentům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ, Přírodovědecká fakulta