Bc. Jiří Basta

Master's thesis

Nakládání s odpady vybraného regionu

Waste Management of the Selected Region
Abstract:
Diplomová práce je zaměřena na problematiku nakládání s odpady v Moravskoslezském kraji. Práce je rozdělena do dvou částí - teoretickou a praktickou. Teoretická část obsahuje příslušné právní dokumenty, plán odpadového hospodářství, charakteristiku odpadů a rizika nakládání s odpady. Praktická část obsahuje charakteristiku zájmového území a následně je zpracována analýza rizik v nakládání s odpady …more
Abstract:
The diplom thesis is focused on the isme of waste management in the Moravian-Silesian Region. The thesis is dividend into two parts - theoretical and practical. The theoretical part contains relevant juristic documents, waste management plan, waste characteristics and waste management risks. The practical part contains the characteristics of the area of interest and then the risk analysis in the waste …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 17. 5. 2019

Thesis defence

  • Supervisor: Ing. Miroslav Musil, Ph.D.

Citation record

The right form of listing the thesis as a source quoted

Basta, Jiří. Nakládání s odpady vybraného regionu. Uherské Hradiště, 2019. diplomová práce (Ing.). Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta logistiky a krizového řízení

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, Fakulta logistiky a krizového řízení
Plny text prace je k dispozici v elektronicke podobe