Vojtěch Indráček

Bakalářská práce

Programy pro editaci fotografií a jejich srovnání

Programs for photo editing and their comparison
Anotace:
Cílem této práce je podrobné srovnání pokročilých programů pro úpravu digitálních fotografií. Teoretická část je zaměřená na programy pro fotografickou postprodukci, jejich historii a možný budoucí vývoj. V praktické části budou vybrané programy porovnávány na třech konkrétních případech. Hlavním výběrovým kritériem pro dané programy byla možnost práce s vrstvami. Práce předpokládá, že čitatel má základní …více
Abstract:
The aim of this work is detailed comparison of advanced programs for editing of digital photography. The Theoretical part is focused on programs for photographic postproduction, their history and possible future development. In the practical part, selected programs will be compared in three specific cases. The main selection criterion for those programs was ability to work with layers. The work assumes …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 1. 3. 2016

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 13. 6. 2016
  • Vedoucí: Libor Krsek
  • Oponent: Stanislav Horný

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola ekonomická v Praze
http://www.vse.cz/vskp/eid/54280