Theses 

Řízení dodavatelsko-odběratelských vztahů jako nástroj konkurenceschopnosti firmy – Bc. Tereza Macáková

česky | in English | slovensky

Agenda:
Změnit agendu. Adresa v ISu:

Zpět na vyhledávání

Bc. Tereza Macáková

Bakalářská práce

Řízení dodavatelsko-odběratelských vztahů jako nástroj konkurenceschopnosti firmy

Supplier-Customer Relationship Management as a Company's Competitiveness Toll

Anotace: Předmětem mé bakalářské práce je analýza a hodnocení dodavatelských vztahů firmy. Teoretická část je zaměřena na základní pojmy k dané tématice práce. Praktická část obsahuje představení firmy Hakus a.s., mapuje trh s danou komoditou a dále proces strategického nákupu. Následně pak analyzuje současné vztahy s klíčovými dodavateli. V bakalářské práci je uveden návrh a doporučení pro rozvoj dlouhodobého partnerství s dodavateli, který má za cíl zvýšení konkurenceschopnosti firmy na trhu.

Abstract: The main topic of my thesis is an analysis and evaluation of suppliers‘ relationships of a company. Theoretical part describes key concepts of the main theme. Practical part contains introduction of the company Hakus a.s., mapping of the market with the given commodity and a proces of a strategic purchase. Following part describes an analysis of current relationships with key suppliers. The thesis introduces a proposal and recommendations for a development of a longterm relationship with suppliers that aims to increase competitiveness of the company on the market.

Klíčová slova: Strategické řízení, výběr dodavatele, metoda Scoring model, metoda ABC, odběratel, řízení vztahů se zákazníky, mezinárodní obchodní vztahy.

Jazyk práce: čeština

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 31. 5. 2016
  • Vedoucí: Ing. Marek Cozl, Ph.D.
  • Oponent: JUDr. Josef Novák

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Složka Odkaz na adresář do lokálního úložiště instituce
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola finanční a správní


Nahoru | Aktuální datum a čas: 19. 1. 2019 17:41, 3. (lichý) týden

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz