Ing. Bc. Katrin Bialasová

Bachelor's thesis

Flexibilní formy zaměstnávání ve společnosti Faurecia Interior Systems Bohemia s.r.o.

Flexible form of employment in the company Faurecia Interior Systems Bohemia s.r.o.
Anotácia:
Práce je zaměřena na flexibilní formy zaměstnávání. V první části je charakterizována většina flexibilních forem zaměstnávání, jsou porovnány jejich výhody a nevýhody jak pro zaměstnance, tak pro zaměstnavatele. Práce se též zabývá flexibilními formami zaměstnávání v EU a jejich srovnáním s ČR. V druhé části jsou analyzovány všechny flexibilní formy zaměstnávání vyskytující se ve společnosti Faurecia …viac
Abstract:
The work focuses on flexible forms of the employment. The first part describes the most of all flexible forms of employment and their advantages and disadvantages for both employees and employers are compared. The work also deals with flexible forms of the employment in the EU and their comparison to the Czech Republic. In the second part all flexible forms of employment occurring at Faurecia Interior …viac
 
 
Jazyk práce: Czech
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 30. 5. 2014

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 18. 6. 2014
  • Vedúci: Ing. Pavla Lejsková, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

Bialasová, Katrin. Flexibilní formy zaměstnávání ve společnosti Faurecia Interior Systems Bohemia s.r.o.. Pardubice, 2014. bakalářská práce (Bc.). Univerzita Pardubice. Dopravní fakulta Jana Pernera

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Univerzita Pardubice, Dopravní fakulta Jana Pernera

University of Pardubice

Faculty of Transport Engineering

Bachelor programme / odbor:
Transport Technology and Communications / Transport Management, Marketing and Logistics