Vendula Řehová

Bakalářská práce

Potenciál car-sharingu pro zlepšení dopravní situace v Praze

Potential of car-sharing to improve the traffic situation in Prague
Anotace:
Car-sharing neboli sdílení automobilu více uživateli je varianta osobní dopravy na pomezí mezi vlastnictvím osobního automobilu a využíváním městské hromadné dopravy. Je komplementem k osobní i veřejné dopravě. Tato bakalářská práce analyzuje car-sharing a další projekty a politiky města jako přístupy, které mají za cíl snížit zjištěné negativní konsekvence automobilové dopravy v centru hlavního města …více
Abstract:
Car-sharing or or literally sharing a car by more users is an option of passenger transport in between owing a car and using a public transport. It is a complement into both passenger and public transport. This thesis analyzes car-sharing and other projects and policies of such approaches, which aim to reduce the observed negative consequences of car traffic in the center of Prague, which in comparison …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 13. 5. 2014

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 11. 9. 2014
  • Vedoucí: Jiří Louda
  • Oponent: Vítězslav Malý

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola ekonomická v Praze
http://www.vse.cz/vskp/eid/58624