Mgr. Eva Hoffmannová

Bakalářská práce

Současná výuka výchovy ke zdraví se zaměřením na prevenci užívání návykových látek

The current teaching of health education aimed at prevention of substance abuse
Anotace:
Bakalářská práce se zabývá problematikou prevence užívání návykových látek a jejím zařazením do předmětu Výchova ke zdraví. Teoretická část se zaměřuje na vymezení základních pojmů kurikulárních dokumentů. Obsahuje také definici zdraví, popisuje oblast prevence, nastiňuje problematiku návykových látek a zahrnuje nejznámější preventivní programy pro základní školy týkající se návykových látek. Praktická …více
Abstract:
This bachelor thesis deals with the prevention of substance abuse and Health education. The theoretical part focuses on the definition of basic terms of curricula. It also contains definition of health, describes the area of prevention, outlines the problems of substance abuse and contains the most popular prevention programs for elementary schools. The practical part includes a questionnaire survey …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 19. 4. 2012

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 4. 6. 2012
  • Vedoucí: Mgr. Radim Slaný

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Pedagogická fakulta