Bc. Nikola Pechtorová

Diplomová práce

Krizový management ODS od roku 2013 po současnost

Crisis management of ODS from 2013 until today
Anotace:
Diplomová práce se zabývá přičinami krize ODS, která byla spojována s událostmi roku 2013, mechanismy a způsoby řešení, které ODS pro její řešení použila. Teoretická část je věnována konceptům zabývajícími se krizovým managementem, krizovou komunikací, reputací a poškozeným obrazem. Výzkumná část je věnována analýze přičin krize ODS na základě sestavení obrazu krize, který byl vystavěn na základě dobových …více
Abstract:
The thesis studies causes of the ODS crise, which was associated with the events of the year 2013, the mechanisms and methods of solution used by ODS during the crise. The theoretical part is devoted to concepts, which dealing with crises management, crisis communication, reputation and damaged image of the party. The research part is devoted to the analysis of the causes of ODS crisis, based on the …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 29. 5. 2017

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 19. 6. 2017
  • Vedoucí: Mgr. Otto Eibl, Ph.D.
  • Oponent: Mgr. Jakub Šedo, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Fakulta sociálních studií