Bc. Barbora Smetanová

Bakalářská práce

Komponentová diagnostika v alergologii

Component - resolved diagnostics in allergy
Anotace:
Bakalářská práce se zabývá problematikou diagnostiky alergických onemocnění. Vyšetření přecitlivělosti prvního typu je v praxi prováděno kožními testy a průkazem specifických IgE protilátek. Donedávna byla diagnostika prováděna pomocí alergenových extraktů z přírodních zdrojů. V současnosti je doplňována stanovením sérových IgE protilátek, namířených proti alergenovým komponentám. Rekombinantní alergeny …více
Abstract:
The Bachelor thesis is focused on the modern diagnostics of allergic diseases. In the current practice the examination of the first type hypersensitivity is usually performed by the skin prick tests and by the identification of specific IgE antibodies. Until now, the laboratory diagnostics was performed using allergens acquired from natural sources. Currently, the diagnostics was improved by the laboratory …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 30. 4. 2015

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 15. 6. 2015
  • Vedoucí: prof. MUDr. Vojtěch Thon, Ph.D.
  • Oponent: prof. MUDr. Jindřich Lokaj, CSc.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Lékařská fakulta

Masarykova univerzita

Lékařská fakulta

Bakalářský studijní program / obor:
Specializace ve zdravotnictví / Zdravotní laborant

Práce na příbuzné téma